Цитати Гегеля

Примхливу долю не обдурити, але вибрати можна. Живи своїм розумом, стійко переносячи сюрпризи життя.

Мораліст-педант, говорячи про совість, тонко підмічає: почуття це схоже на прожектор особистісний і дається людині для осяяння шляху праведного. Перейшовши на шлях гріха, озаряющий промінь втрачається в лабіринтах розпусти, або прожектор викидають, іноді ламають, або розбивають вщент. – Георг Вільгельм Фрідріх Гегель

Справжнє художнє твір – докладно відображає час створення, епоху та середовище проживання.

Піднесені ідеї з ентузіазмом і прихильністю здатний сприймати лише волелюбний індивідуум, дружить з їх творцем і Господом.

Делікатність і тактовність не будуть рубати правду-матку, а посетуют на дрібний дощ, свою незручність і тимчасові труднощі.

Гегель: Страждання і нетерпіння викликає реальність, шкодуючи навколишні умови і обстановку.

Моральний світильник осяває праведний шлях. На хибну дорогу совість не беруть, залишаючи вдома з чеснотою і жалістю.

Чеснота неможливо визначити за окремим вчинкам. Коли людина живе чеснотою – моральні вчинки, схвалені совістю, для нього норма і рутина.

Людям потрібно бути прихильними до оточуючих, тому ввічливість необхідно сприймати як належне.

Якщо людина робить своєю метою щось суєтне, тобто несуттєве, нікчемне, то тут закладено не інтерес до справи, а інтерес до себе… Таке, наприклад, моральне марнославство, коли людина у своїх вчинках вважає свою перевагу і взагалі проявляє більше інтересу до самого себе, ніж до справи.

Чеснота стала мистецтвом, якому має і можна вивчитися, але доля якого при цьому виявилася дивною: у той час як інші мистецтва були вдосконалені і одне покоління вчилося в іншого, лише одна моральність помітним чином не збільшилась, і виходить так, що тут кожен змушений вчитися заново і не може використовувати досвід минулих поколінь.

З усіх… обов’язків по відношенню до інших найпершим є правдивість у словах і справах.

У перший час важливіше всього материнське виховання, бо моральність повинна бути насаждена в дитині відчуття.

Розсудливість припускає, що власна користь не розглядається як мета моральної поведінки, хоча вона і може бути його наслідком.

Виховання має на меті зробити людину самостійним істотою, тобто істотою з вільною волею.

Ніщо велике у світі не відбувається без пристрасті.

До характером відноситься насамперед та формальна сторона енергії, з якою людина, не даючи збити себе з раз прийнятого шляху, переслідує свої цілі та інтереси, зберігаючи у всіх своїх діях згоду з самим собою.

Воля, яка нічого не вирішує, не є дійсна воля: безхарактерний ніколи не доходить до рішення.

У першу чергу потрібно домагатися поведінки, відповідного права, і притому з моральним умонастроєм, і тільки тоді може прийти моральна поведінка як таке, в якому немає ніякого правового припису.
Цитати Дейла Карнегі

Бути своїм власним паном і рабом здається перевагою в порівнянні з тим станом, в якому людина є раб іншого.

Дивіться також:  Цитати Сергія Мінаєва

Совість на відміну від законів безправна в державі; адже якщо людина звертається до своєї совісті, то у одного може бути одна совість, а в іншого — інша. Щоб совість була правою, необхідно, щоб те, що вона визнає правим, було таким об’єктивно…

Неблагородно не говорити правди, коли доречно її сказати, бо це принижує і саму себе, і інших. Однак не слід також говорити правду, якщо до цього не мають покликання або права.

Честь людини полягає в тому, щоб стосовно задоволення своїх потреб він залежав тільки від свого працелюбства, від своєї поведінки і від свого розуму.

Мужність по відношенню до істини — перша умова філософського дослідження.

Людиною з цим характером є той, який, з одного боку, ставить собі істотно змістовні цілі і, з іншого боку, твердо дотримується цих цілей, так як його індивідуальність втратила б своє існування, якщо б він змушений був відмовитися від них.

Розсудливість полягає в тому, щоб не руйнувати розташування інших і зберігати його заради його самого.

Для того, хто сам не вільний, не вільні та інші.

Перші необхідні відносини, в які індивід вступає з іншими, це сімейні відносини. Ці відносини, щоправда, мають і правову сторону, але вона підпорядкована стороні моральної, принципом любові і довіри.

Якщо правду кажуть тільки для того, щоб наполягти на своєму, без подальшого успіху, то це є щонайменше зайвим, бо правда потрібна не для того, щоб про справу тільки висловилися, але і для того, щоб воно було про скоєне.

Чого людині воістину слід боятися, так це не зовнішньої переважної його мощі, а моральної сили, яка є визначення його власного вільного розуму і разом з тим щось вічне і непорушне, так що, звертаючись проти неї, людина відновлює її проти себе.

Ввічливість є знак прихильності і готовності до послуг, особливо по відношенню до тих, з ким ми ще не складаємося в близьких відносинах знайомства або дружби.

Нечиста совість з усе більшою силою докоряє людини в тому, що власність, речі перетворені в абсолютне.

Сором… є початок гніву проти того, що не повинно бути.

Якщо людина робить своєю метою що-небудь суєтне, тобто несуттєве, нікчемне, то тут закладено не інтерес до справи, а інтерес до себе.

Щоб вчинок мав моральну цінність, необхідно розуміння того, він справедливий чи несправедливий, є він добрим чи поганим.

Талант без генія не набагато підноситься над рівнем голою віртуозності.

Характер — це певна форма волі та інтересу, робить себе значущою.
Цитати Сергія Довлатова

Моральний людина усвідомлює зміст своєї діяльності чимось необхідним… і цим так мало наноситься шкоди його волі, що остання навіть, навпаки, лише завдяки цій свідомості стає дійсною і змістовної свободою на відміну від свавілля, який є ще беззмістовна і лише можлива свобода.

Дивіться також:  Цитати Сенеки

Для того, щоб мова виступала в ролі сильнодіючого засобу на слухача, треба ще й думати.

Для того, хто сам вільний, невільні та інші.

Поганий людина слідує своїм схильностям і за них забуває свої обов’язки.

Людство було звільнено не стільки від поневолення, скільки допомогою поневолення. Адже грубість, жадібність, несправедливість суть зло; людина, не звільнився від нього, не здатний до моральності, і дисципліна звільнила його саме від цих бажань.

Щоб мій вчинок мав моральну цінність, з ним повинне бути пов’язане моє переконання. Аморально робити що-то з страху перед покаранням або для того, щоб придбати у інших гарну думку про себе.

Справжнє співчуття є співпереживання моральної виправданості страждає.

Поганий чоловік вважав би за потрібне виконати свої обов’язки, але у нього немає волі, щоб управляти своїми схильностями і звичками.

Правда буває сказана до місця і до часу, коли вона служить здійсненню справи.

Через здійснення великих цілей людина виявляє в собі й великий характер, що робить його маяком для інших.

Якщо факти суперечать моїй теорії, тим гірше для фактів.

Розум може утворитися без серця, а серце — без розуму; існують односторонні безрозсудні серця і безсердечні уми.

Таємниця щастя полягає у здатності виходити з кола свого я.

По відношенню до оточуючих ми зобов’язані бути чесними і правдивими на словах і на ділі.

Нечиста совість як усвідомлення себе наперекір самому собі завжди передбачає наявність ідеалу…

Ідеал – це певна дійсність в її істинному прояві.

Відповідь на питання, які залишає без відповіді філософія, полягає в тому, що вони повинні бути поставлені.

Справді безсмертні твори мистецтва залишаються доступними і доставляють насолоду всім часам і народам.

Ми повинні хотіти чогось великого, але потрібно також вміти робити велике; в іншому випадку це — незначна хотіння. Лаври одного лише бажання суть сухе листя, які ніколи не зеленіли.

Впертий наполягає на своїй волі тільки тому, що це його воля, він наполягає на ній без розумного підстави, тобто без того, щоб його воля являла собою щось має загальну цінність.

Допомога повинна відбуватися не проти волі того, кому допомагає.

З усіх взагалі аморальних стосунків — ставлення до дітей, як до рабів, є саме аморальне.

Людина не стане паном природи, поки він не став паном самого себе.

Сприймаючи шлюб, як правову любов, ми виключаємо з неї примхливість, суб’єктивізм і певну емоційність.
Цитати Сергія Мінаєва

Одним з основних визначень принципу честі є те, що ніхто не повинен своїми вчинками давати кому б то не було переваги над собою.

Дивіться також:  Цитати Конфуція

Тільки через здійснення великих цілей людина виявляє в собі великий характер, що робить його маяком для інших…

Чеснота є щось загальне, необхідне від всіх людей, і не що — небудь природжене, але щось вироблене в индивидууме його власною діяльністю.

Такий порожнечі, як добро заради добра, взагалі немає місця в живій дійсності.

Одним з основних визначень честі є те, що ніхто не повинен своїми вчинками давати кому б то не було переваги над собою.

Що стосується певного покликання, яке здається якоюсь долею, то потрібно всього лише зняти з нього форму зовнішньої необхідності. Свою долю потрібно вибирати вільно і так само переносити і здійснювати.

Так як шлюб укладає в собі момент почуття, то він не абсолют, а нестійкий і містить у собі можливість розірвання. Але до законодавства повинні у вищій мірі утруднювати здійснення цієї можливості і охороняти право моральності проти капризу.

Що є борг? Поки що у нас немає іншої відповіді, крім такого: здійснювати праве діло і піклуватися про власне благо і про благо… інших.

Сором… являє собою зародковий, не різко виражений гнів людини на самого себе, бо він містить в собі реакцію на протиріччя мого власного явища з тим, чим я повинен і хочу бути…

Моральність повинна виступати у ролі краси. Моральність — це розум волі.

Людина безсмертна завдяки пізнанню. Пізнання, мислення — це корінь його життя, його безсмертя.

Зло є не що інше, як невідповідність між буттям і повинністю.

Наскільки необхідно, щоб силою волі володів той, хто наполегливий в досягненні розумної мети, настільки ж огидно впертість…

Щасливий той, хто влаштував своє існування так, що воно відповідає особливостям його характеру.

До моралі: вища в ній домогтися того, щоб вина і страждання цього серця були поховані в ньому самому і серце стало могилою серця.

По суті, в рамках держави совість безправна, адже, навіть якщо люди до неї звертаються, вона у всіх різна і у кожного своя, як і правда.

Нечиста совість передбачає сприйняття людиною самого себе вроздріб із створеним ідеалом.

Людина виховується для свободи.

Людина є не що інше, як ряд її вчинків.

Якщо воля чіпляється лише за дрібниці, лише за щось беззмістовне, то вона перетворюється в упертість. Це останнє має тільки форму характеру, але не його зміст.

Мистецтву призначена надзвичайно дієва роль у здійсненні мети розуму, бо воно готує грунт для моральності, так що, коли вона приходить, то вже знаходить зробленої половину роботи, а саме звільнення від уз чуттєвості.

Можливо вас зацікавить